SaBelLogo

Met dank aan Jan Leenknegt:
De Kunstenaar heeft graag dat we steeds nieuwe, verschillende zaken ontdekken.
Wij herkenden: hart (oranje deel), samen met elk z’n eigenheid (oranje-blauw), verbondenheid (rode strik, rood touw), zwaard (rode vorm), vriendschap (kleur), leven (frissen kleuren), plezier (geheel)


SaBel vzw

Uit de vechtersgroep van Levensloop Ronse 2014, zijn een aantal vrijwilligers blijven samenkomen en is het idee gegroeid om voor mensen die geconfronteerd worden met kanker (vechters), iets uit te bouwen waarbij deze waardevolle personen steun kunnen ervaren.

Kankerpatiënten worden na de diagnose en tijdens een behandeling goed opgevangen door een medisch team en door hun onmiddellijke omgeving. Na de behandeling staan ze er vaak alleen voor. Velen onder hen voelen zich geïsoleerd, niet begrepen, zitten met onbeantwoorde vragen, zonderen zich af en vermijden contact.
Dergelijke reacties zijn heel normaal omdat de omstaanders het gevoel hebben dat, zodra de patiënt de behandeling gehad heeft en goede resultaten te horen krijgt, hij er door lijkt te komen en het verder op eigen krachten kan verwerken. Maar voor de vechters is de strijd nog lang niet gestreden.

Voor hen kan het contact hebben met lotgenoten een heel goede steun betekenen. Ervaring leert ons dat vechters graag met lotgenoten samenkomen. Hierdoor krijgen ze het gevoel er niet alleen voor te staan, want ze voelen zich begrepen.

SaBel of Samen Beleven zorgt er voor dat (ex-)patiënten kunnen bijeenkomen om hun conditie langzaam terug op te bouwen, om het gevoel te krijgen dat ze er niet alleen voor staan, om ervoor te zorgen dat ze hun verhaal kunnen delen met lotgenoten en op die manier te beseffen dat ze wel nog iets betekenen in onze maatschappij. In feite willen we samen het leven vieren. Onze activiteiten zijn vooral gericht op mensen die pas ziek worden of zijn, want deze mensen kunnen de meeste steun gebruiken. Uiteraard blijven alle leden steeds welkom.